Công ty TNHH VietSoft  


SẢN PHẨM PHẦN MỀM THI & QUẢN LÝ THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TESTONLINE

Phiên bản: TestPro Online 4.0 Build No.20170128 (Có gì mới)

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Sản phẩm này là một thành phần trong "Bộ phần mềm thi trắc nghiệm TestPro 2017"
đã được đăng ký bảo hộ quyền tác giả ngày 8 tháng 5 năm 2017, số: 2024/2017/QTG tại cục bản quyền.
Nghiêm cấm mọi hành vi bán hoặc phân phối khi chưa được sự đồng ý của nhóm tác giả.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Các thành viên tham gia phát triển:
1. T.S Nguyễn Minh Quý (Giám đốc dự án)
2. Th.S Hoàng Trọng Thế (Thiết kế và quản trị dự án TestOnline)
3. Kỹ sư: Nguyễn Văn Định (Lập trình viên)
4. Kỹ sư Nguyễn Văn Huân (Lập trình viên)
5. Kỹ sư Nguyễn Minh Tiến (Lập trình viên)
6. Kỹ sư Trần Văn Hiếu (Lập trình viên)
7. Và tập thể Khoa CNTT- ĐHSPKTHY.


Hướng dẫn đăng ký bản quyền